2310 895 136

2310 895 161

Σκιαδόπουλος Σωτήρης

Πλήρης Τίτλος:

 

DR.ΣΩΤΗΡΗΣ  ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,M.D.
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

 

 

Εξειδίκευση:

 

Μετεκπαίδευση:

 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΗ  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ)

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

ΕΠΙ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΗ Γ’ΜΓ ΤΟΥ ΑΠΘ

Ερευνητικό Έργο:  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 43 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ 2 ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ

ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ