2310 895 136

2310 895 161

Καμπέρης Στέργιος

Πλήρης Τίτλος:

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ, ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ (Α.Π.Θ.)
Θέση στην κλινική:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.)
ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

Εξειδίκευση:
⦁ Κέντρο Λειτουργικής Αποκατάστασης POMPONIANA – OLBIA, HYERES (της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου MEDITERRANEAN της Μασσαλίας), για ενήλικους με βαριές κινητικές αναπηρίες και παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.
⦁ Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του Νοσοκομείου RENEE SABRAN – GIENS, HYERES, για κακώσεις Κρανιοεγκεφαλικές και Νωτιαίου Μυελού.
Μετεκπαίδευση:
⦁ Στο Διεθνές Μετεκπαιδευτικό Κέντρο Βελονισμού (Αθήνα)  Acuscience.
⦁ Στην Νευρολογική Κλινική του Διεθνούς Πανεπιστημίου του Πεκίνου
⦁ Στο Ιατρείο Κεφαλαλγίας της Νευρολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς.
Εργασιακή Εμπειρία:

 

⦁ Από το 2008 έως και σήμερα διατηρεί ιδιωτικό  Iατρείο στην οδό Παπάφη 52 στη Θεσσαλονίκη.
⦁ Από το 2019 έως κι σήμερα διατηρεί Ιατρείο στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής στο Εμπορικό Κέντρο ΕΑΣ.
⦁ Από το 2016 έως το 2019 διατηρούσε Ιατρείο στην οδό Διονυσίου Σολωμού 12 στις Σέρρες.
⦁ Συνεργάζεται με την Κλινική Άγιος Λουκάς Πανοράματος Θεσσαλονίκης (από το 2011). Διετέλεσε Επιστημονικός Διευθυντής του Τμήματος Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης της Κλινικής Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκης και Επιστημονικός Υπεύθυνος (2011-2016):
⦁ Του Ιατρείου: Εγκεφαλικών – Σπαστικότητας – Δυστονίας
⦁ Του Ιατρείου: Βιοϊατρικού Βελονισμού
⦁ Του Ιατρείου: Αποκατάστασης Μυοσκελετικών Παθήσεων
⦁ Διετέλεσε Επιστημονικός Διευθυντής του Τμήματος Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης στην Κλινική Κυανός Σταυρός EUROMEDICA και Επιστημονικός Υπεύθυνος (2016-2017):
⦁ Του Ιατρείου: Εγκεφαλικών – Σπαστικότητας – Δυστονίας
⦁ Του Ιατρείου: Βιοϊατρικού Βελονισμού
⦁ Διετέλεσε Επιστημονικός Διευθυντής του Τμήματος Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης και Υπεύθυνος του Ιατρείου Σπαστικότητας Κεντρική Κλινική του ομίλου EUROMEDICA Θεσσαλονίκης (2008-2011).
⦁ Διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης στη Β΄ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και υποψήφιος διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΑΠΘ (2008-2010).
⦁ Εργάστηκε για ορισμένο χρονικό διάστημα, στο κέντρο Αποθεραπείας και Αποκαταστάσης «Η Αναγέννηση» (2007).
Ερευνητικό Έργο: Διακρίθηκε με το Βραβείο Πρώτης Θέσης για την επιστημονική εργασία που παρουσίασε με θέμα: «Η χρήση και αποτελεσματικότητα της μεθόδου του Βελονισμού στην αντιμετώπιση της Νευραλγίας Τριδύμου επί εδάφους Σκλήρυνσης κατά Πλάκας» στο Παγκόσμιο Ιατρικό Συνέδριο Βελονισμού ICMART που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 2009.
Ξένες γλώσσες:

 

Αγγλικά, Γαλλικά, Σουαχίλι
Επικοινωνία
Τηλέφωνο:
Email:
Ιστοσελίδα:
6944434285
s_kamberis@hotmail.com
http://www.velonismos-kamberis.gr/

 

Job Title:

 

STERGIOS KAMPERIS, PHYSIATRIST (AUTH)
Post held in the hospital:

 

SCIENTIFIC DIRECTOR OF THE PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION DEPARTMENT
Education

Degree:
Specialty:

SCHOOL OF MEDICINE, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION
Expertise:
PostgraduateTraining:
Expertise:
1. Operational Rehabilitation Center POMPONIANA – OLBIA, HYERES (of the Medical School of MEDITERRANEAN University of Marseille), for adults with severe kinetic disabilities and children with cerebral palsy.
2. Physical Medicine and Rehabilitation Clinic of RENEE SABRAN Hospital – GIENS, HYERES, for Craniocerebral and Spinal Cord Injuries.
Postgraduate Training:
1. At the International Postgraduate Center for Acupuncture (Athens) “Acuscience”.
2. At the Neurological Clinic of Beijing International University.
3. “George Gennimatas” Hospital at the Headache Clinic of the Neurological Clinic of the General Hospital of Athens.
Work Experience:

 

1. From 2008 until today he maintains a private Infirmary at 52 Papafi Street in Thessaloniki.
2. From 2019 until today he maintains a private Infirmary in Nea Moudania, Halkidiki, at the EAS Shopping Center.
3. From 2016 to 2019 he maintained a private Infirmary at 12 Dionysiou Solomou Street in Serres.
4. Collaborates with Agios Loukas Panorama Clinic in Thessaloniki (since 2011). He was the Scientific Director of the Department of Physical Medicine & Rehabilitation of Agios Loukas Clinic in Thessaloniki and Scientific Associate (2011-2016):
• Of the Clinic: Stroke – Spasticity – Dystonia
• Of the Clinic: Biomedical Acupuncture
• Of the Clinic: Rehabilitation of Musculoskeletal Diseases
5. He was the Scientific Director of the Department of Physical Medicine & Rehabilitation at the EUROMEDICA Clinic “Kyanous Stavros” and the Scientific Officer (2016-2017):
• Of the Clinic: Stroke – Spasticity – Dystonia
• Of the Clinic: Biomedical Acupuncture
6. He served as Scientific Director of the Department of Physical Medicine & Rehabilitation and Head of the Spasticity Clinic “Kentriki Kliniki” of the EUROMEDICA group in Thessaloniki (2008-2011).
7. He was a Scientific Associate at the 2nd University Neurological Clinic of AHEPA Hospital and a PhD candidate at the Aristotle University of Thessaloniki (2008-2010).
8. He worked for a certain period of time, at the «Anagennisi» Rehabilitation Center (2007).
Research: 1st Award for the best free Poster presentation at the International Congress in Medical Acupuncture (ICMART) 2009 in Thessaloniki Greece under the title: «The use and effectiveness of the Acupuncture method in the treatment of Trigeminal Neuralgia on the ground of Multiple Sclerosis».
Foreign languages:

 

English, French, Swahili
Communication
Phone Number:
Email:
Website:
6944434285
s_kamberis@hotmail.com
http://www.velonismos-kamberis.gr/