2310 895 136

2310 895 161

Στεργίου Παναγιώτης

Πλήρης Τίτλος:

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΩΧΡΑΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

University  Tubingen Cornell Medical Hospital NEW YORK

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Π.Ν

ΑΧΕΠΑ

Ερευνητικό Έργο:  

Επεμβάσεις αποκόλλησης με αέριο / ενδοβολβικές  εγχύσεις

Ξένες γλώσσες:

 

Αγγλικά