2310 895 136

2310 895 161

Στεργίου Παναγιώτης

Πλήρης Τίτλος:

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΩΧΡΑΣ-ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

University  Tubingen Cornell Medical Hospital NEW YORK

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Π.Ν

ΑΧΕΠΑ

Ερευνητικό Έργο:  

Επεμβάσεις αποκόλλησης με αέριο / ενδοβολβικές  εγχύσεις

Ξένες γλώσσες:

 

Αγγλικά

 

Job Title:

 

STERGIOU PANAGIOTIS, Medical Doctor
Education

Degree:
Specialty:

Aristotelio  University

MD Ophthalmology

Expertise:
PostgraduateTraining:
Medical and Surgical Rettinal

Tubingen University Cornell Medical Hospital NOW YORK

Work Experience:

 

IPPOKRATION  Hospital

AXEPA Hospital

Research: Detachment – intraocular injections
Foreign languages:

 

ENGLISH
Communication
Phone Number:
Email:
Website:
6944293123

Pansterg56@gmail.com

http://ofthalmiatros-stergiou.gr