2310 895 136

2310 895 161

Τένοβα Ιορδάνα

Πλήρης Τίτλος:

 

 

Μαιευτήρας Γυναικολόγος

Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

Πανεπιστήμιο Πλόβδιβ Βουλγαρίας

Μαιευτήρας Γυναικολόγος

Εργασιακή Εμπειρία:  

Ιδιωτικό ιατρείο στην Κοζάνη