2310 895 136

2310 895 161

Φράγκος Μάριος

Πλήρης Τίτλος:

 

Φράγκος Μάριος, MD, MSc, BSCCP

Μαιευτήρας – Γυναικολόγος

Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

Πτυχίο Ιατρικής, απόφοιτος ΑΠΘ, εισαγωγή με πανελλήνιες εξετάσεις

Ειδικότητα Μαιευτήρα – Γυναικολόγου

MSc στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία, ΑΠΘ – βαθμός Άριστα – υποτροφία Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – ΙΚΥ

PhDc υποψήφιος διδάκτορας ΑΠΘ – ειδικό ενδιαφέρον καθ’ έξιν αποβολές

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

Μετεκπαίδευση σε Λαπαροσκόπηση & Υστεροσκόπηση στο Νοσοκομείο Royal Free University Hospital, London UK. Αναγνωρισμένο κέντρο εκπαίδευσης από το Βασιλικό κολέγιο Μαιευτήρων-Γυναικολόγων της Αγγλίας

Μετεκπαίδευση στην Κολποσκόπηση στο Νοσοκομείο Newham University Hospital, London UK. Πιστοποιημένο μέλος του Κολεγίου Κολποσκόπησης του Ηνωμένου Βασιλείου – BSCCP.

Συνεχής παρουσία σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια και εκπαιδευτικά Courses.

Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

Εργασία και μετεκπαίδευση σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της Ελλάδος και του Ηνωμένου Βασιλείου – NHS UK

Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Ιδιωτικό ιατρείο από το 2011

Ερευνητικό Έργο:  

Συμμετοχή σε ικανό αριθμό ερευνητικών εργασιών και πρωτοκόλλων – δημοσιεύσεις σε Ιατρική Βιβλιογραφία (PubMed). Συνεχής παρουσία σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια και courses.

Ξένες γλώσσες:

 

Άριστα την Αγγλική – Proficiency Cambridge & Michigan, διαμονή και εργασία στο εξωτερικό

Γερμανικά