2310 895 136

2310 895 161

Χατζηαποστόλου Παναγιώτης

Πλήρης Τίτλος:

 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
Θέση στην κλινική:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

ΚΕΝΤ ΣΤΑΤΕ ΗΠΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ
1991
1998
Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

ΝΟΡΓΟΥΑΛΚ ΚΟΝΝΕΚΤΙΚΑΤ ΗΠΑ
Εργασιακή Εμπειρία:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΘ 1998-2003
Ερευνητικό Έργο: 4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, 12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ
Επικοινωνία

Τηλέφωνο:

Email:

Ιστοσελίδα:

 

Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ 44,54621

2310243119,6945266126

panoshatziapostolou@gmail.com

www.hatziapostolou-lung.gr

 

Job Title:

 

CHATZIAPOSTOLOU PANAGIOTIS, CONSULTANT PULMONOLOGIST
Post held in the hospital: DIRECTOR PULMONARY DEPT.
Education

Degree:
Specialty:

KENT STATE UNIV. USA-ARISTOTELIAN U.OF THESSALONIKI GREECE

MEDICAL DEGREE 1991

PULMONOLOGIST(RESPIRATORY MED,)

Expertise:
PostgraduateTraining:
PAEDIATRIC ASTHMA- CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE -RESPIRATORY ALLERGIES- RESPIRATORY INFECTIONS- SLEEP MEDICINE
Work Experience:

 

SPECIALTY RECEIVED IN JULY 1998-ORPINGTON HOSPITAL UK AND NORWALK HOSPITAL USA AS CLINICAL ATTACHÉ, UNIV. OF THESSALONIKI PULM.DEPT. FOR 4 YEARS.
Research: 10 PAPERS AND 3 PUBLICATIONS
Foreign languages:

 

ENGLISH
Communication
Phone Number:
Email:
Website:
2310243119,6945266126

panoshatziapostolou@gmail.com

www.hatziapostolou-lung.gr