2310 895 136

2310 895 161

Χατζηαποστόλου Παναγιώτης

Πλήρης Τίτλος:

 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
Θέση στην κλινική:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

ΚΕΝΤ ΣΤΑΤΕ ΗΠΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ
1991
1998
Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

ΝΟΡΓΟΥΑΛΚ ΚΟΝΝΕΚΤΙΚΑΤ ΗΠΑ
Εργασιακή Εμπειρία:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΘ 1998-2003
Ερευνητικό Έργο: 4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, 12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ξένες γλώσσες:

 

ΑΓΓΛΙΚΑ