2310 895 136

2310 895 161

Χρυσάφης Χρήστος

Πλήρης Τίτλος:

 

ΙΑΤΡΟΣ
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ/ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

FELLOWSHIP VITREORETINAL SURGERY GERMANY

Εργασιακή Εμπειρία:

 

OΦΘ ΙΑΤΡΕΙΟ
Ερευνητικό Έργο:  

RETINA

Ξένες γλώσσες:

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ