2310 895 136

2310 895 161

Αϊναλής Στυλιανός

Πλήρης Τίτλος: Γενικός Χειρουργός
Εκπαίδευση

Πτυχίο

Ειδικότητα:

Ιατρική Χειρουργική
Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

«Χειρουργική Ογκολογία- Μαστός», Aviano, Italy

Εργασιακή Εμπειρία:

 

Χειρουργός στο Γ.Ν.Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, 1987-2015

Επιστημονικός συνεργάτης σε Β.Π.Ρ.Χ. Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Ξένες γλώσσες:

 

Πολύ καλή γνώση Ιταλικής γλώσσας,

Μέτρια γνώση Αγγλικής γλώσσας